Wat mag je verwachten

  • Per vak is er een vaste wekelijkse afspraak van 2 of 3 uren (afhankelijk van het vak), wij zorgen ervoor dat onze lessen niet samenvallen met cursussen aan de universiteit (of beter : we doen onze uiterste best om deze niet te laten samenvallen).
  • Deze door ons geplande lessen omvatten de ganse cursus en worden gedoceerd aan de hand van examenvragen gesteld in vorige jaren. Onze lessen worden jaarlijks aangepast rekening houdende met de recente examenvragen en de mogelijke veranderingen in de universiteitscursus. Op regelmatige tijdstippen worden de studenten geëvalueerd via extra-oefeningen.
  • Individuele afspraken zijn steeds mogelijk en in de prijs inbegrepen, ook tijdens de blok- en examenperiode kan je bij ons steeds met je vragen terecht.
  • Elke cursus omvat 40 tot 60 lesuren afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de omvang van het vak, het aantal lesuren blijft flexibel omdat onze docenten zich aanpassen aan het tempo van de studenten.
  • Voor elk vak kan je eerst een proefles bijwonen, kosteloos en geheel vrijblijvend.
  • Voor een beperkte toeslag kan u inschrijven voor de vakantiecursus ter voorbereiding van een eventuele tweede zittijd.
  • Kortom wij doen al het mogelijke om u optimaal te helpen bij het verwerken van uw probleemvak, het instuderen moet u natuurlijk nog wel zelf doen.

Geachte heer,

Mijn zoon, xxx , volgde vorig academisch jaar 1ste bachelor TEW aan de UA.
Hij had 2de zittijd voor de 4 belangrijkste struikelvakken.
Einde juli en augustus heeft hij de studiebegeleiding via Medaxis gevolgd
voor deze 4 vakken.

Vandaag verneem ik dat hij geslaagd is met voldoening.
Ik hou er een sterk gevoelen aan over dat jullie studiebegeleiding de verwachte meerwaarde gebracht heeft, uiteraard aangevuld met inspanningen van hemzelf.

Ik hield eraan jullie hiervan op de hoogte te houden.
Ik, als vader, ben in ieder geval zeer tevreden met de keuze die ik gemaakt heb voor de studiebegeleiding via Medaxis.
Ik ben gewoon tout court zeer tevreden.

met hoogachting,

vader van een student TEW