Wat mag je verwachten

  • Per vak is er een vaste wekelijkse afspraak van 2 of 3 uren (afhankelijk van het vak), wij zorgen ervoor dat onze lessen niet samenvallen met cursussen aan de universiteit (of beter : we doen onze uiterste best om deze niet te laten samenvallen).
  • Deze door ons geplande lessen omvatten de ganse cursus en worden gedoceerd aan de hand van examenvragen gesteld in vorige jaren. Onze lessen worden jaarlijks aangepast rekening houdende met de recente examenvragen en de mogelijke veranderingen in de universiteitscursus. Op regelmatige tijdstippen worden de studenten geëvalueerd via extra-oefeningen.
  • Individuele afspraken zijn steeds mogelijk en in de prijs inbegrepen, ook tijdens de blok- en examenperiode kan je bij ons steeds met je vragen terecht.
  • Elke cursus omvat 40 tot 60 lesuren afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de omvang van het vak, het aantal lesuren blijft flexibel omdat onze docenten zich aanpassen aan het tempo van de studenten.
  • Voor elk vak kan je eerst een proefles bijwonen, kosteloos en geheel vrijblijvend.
  • Voor een beperkte toeslag kan u inschrijven voor de vakantiecursus ter voorbereiding van een eventuele tweede zittijd.
  • Kortom wij doen al het mogelijke om u optimaal te helpen bij het verwerken van uw probleemvak, het instuderen moet u natuurlijk nog wel zelf doen.

Hallo Joris,

Ondertussen heb ik de volledige puntenlijst gekregen.
Wat mijn tweede zit vakken betreft :
financieel management 13
hrm & arbeidsrecht 14
kwantitatieve beleidsmethoden (Peter) 12
elektrotechniek 10
stromingsleer en thermodynamica 13

Van cost accounting, heb ik bij jou gevolgd, had ik in eerste zit al 17…

Bedank iedereen bij Medaxis voor de fantastische lessen!
Ik heb er echt véél aan gehad! Het waren ook 3 aangename
lesjaren, in een leuke sfeer, wat zeker niet onbelangrijk is.

Tot de volgende!
Groeten!

student 3° Bachelor HI