Richtingen & vakken

Universiteit Antwerpen

1° Bachelor CW/PW/SW
 • Inleiding tot de algemene economie
 • Statistiek I
1° Bachelor TEW/HI
 • Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen
 • Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen (1 en 2)
 • Accountancy
 • Inleiding tot de algemene economie
2° Bachelor CW/PW/SW
 • Statistiek II
2° Bachelor RECHTEN
 • Economie
2° Bachelor TEW/HI
 • Beslissingsondersteunende methoden
 • Aanvullingen wiskunde, met toepassingen...
 • Macro-economie
 • Micro-economie
 • Financiële rapportering en analyse
 • Financieel management
 • Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2
3° Bachelor RECHTEN
 • Boekhouden en rapporteren
3° Bachelor TEW/HI
 • Kwantitatieve beleidsmethoden
 • Econometrie en multivariate statistiek
 • Management accounting en controle
 • Financieel management
Schakeljaar CW/PW/SW
Statistiek  
SEW
 • Wiskunde
 • Statistiek
 • Accountancy / Boekhouden
 • Economie
 • Andere vakken ...

KUL Campus Antwerpen (handelswetenschappen)

1° Bachelor HANDELSWETENSCHAPPEN
 • Wiskunde met bedrijfseconomische toepassingen
 • Inleiding in de statistiek
 • Algemeen boekhouden
 • Algemene economie
 • Financiële algebra
2° Bachelor HANDELSWETENSCHAPPEN
 • Operationele beleidsmethoden
 • Bedrijfseconomie
 • Statistiek
3° Bachelor HANDELSWETENSCHAPPEN
 • Management accounting I
 • Onderzoeksmethoden voor economie III
Schakeljaar HANDELSWETENSCHAPPEN
 • Wiskunde
 • Statistische methoden
 • Micro-economie
 • Management accounting
 • Onderzoeksmethoden voor economen
 • Ondernemingsfinanciering

Karel de Grote Hogeschool

Verschillende opleidingen
 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsbeheer
 • Algemeen boekhouden
 • Financieringstechnieken
 • PC-toepassingen