Onze docenten

  • Medaxis doet beroep op twee UA-economisten (specialisatie : kwantitatieve economie) en één wiskundige, allen didactisch geschoold, afgestudeerd met onderscheiding en met minimum 25 jaren ervaring in de begeleiding van universiteitsstudenten in onze privé-school.
  • Iedere docent heeft zijn specialisatie, verzamelt de nodige exameninformatie voor zijn vakgebied en zal elk jaar zijn cursus hieraan aanpassen.
  • Steeds zijn er twee van de drie docenten voltijds aanwezig. U kan dus heel gemakkelijk een afspraak maken voor individuele extra-lessen.

Geachte heer,

Mijn zoon, xxx , volgde vorig academisch jaar 1ste bachelor TEW aan de UA.
Hij had 2de zittijd voor de 4 belangrijkste struikelvakken.
Einde juli en augustus heeft hij de studiebegeleiding via Medaxis gevolgd
voor deze 4 vakken.

Vandaag verneem ik dat hij geslaagd is met voldoening.
Ik hou er een sterk gevoelen aan over dat jullie studiebegeleiding de verwachte meerwaarde gebracht heeft, uiteraard aangevuld met inspanningen van hemzelf.

Ik hield eraan jullie hiervan op de hoogte te houden.
Ik, als vader, ben in ieder geval zeer tevreden met de keuze die ik gemaakt heb voor de studiebegeleiding via Medaxis.
Ik ben gewoon tout court zeer tevreden.

met hoogachting,

vader van een student TEW